Hot telephone line:
+375 17 380-26-87
(Monday-Saturday from 9:00 to 12:00)

 1. 12 F. Engels St.
 2. 18 F. Engels St.
 3. 28 F. Engels St.
 4. 32a F. Engels St.
 5. 19 Kirov St.
 6. 51 Kirov St.
 7. 29 Ulyanovskaya St.
 8. 39 K. Marx St.
 9. 45 K. Marx St.
 10. 25 K. Marx St.
 11. 26 K. Marx St.
 12. 27 K. Marx St.
 13. 28 K. Marx St.
 14. 30 K. Marx St.
 15. 34 K. Marx St.
 16. 34a K. Marx St.
 17. 35 K. Marx St.
 18. 36 K. Marx St.
 19. 22 Nezavisimosti Ave
 20. 28 Nezavisimosti Ave
 21. 30 Nezavisimosti Ave
 22. 15 Volodarsky St.
 23. 17 Volodarsky St.
 24. 19 Volodarsky St.
 25. 11 Kirov St.
 26. 23 Kirov St.
 27. 33 Kirov St.
 28. 15a Lenin St.
 29. 15 Lenin St.
 30. 16 Lenin St.
 31. 9 Lenin St.
 32. 20 K. Marx St.
 33. 12 Nezavisimosti Ave
 34. 14 Nezavisimosti Ave
 35. 16 Nezavisimosti Ave
 36. 18 Nezavisimosti Ave
 37. 9 K. Marx St.
 38. 11 K. Marx St.
 39. 19 K. Marx St.
 40. 21 K. Marx St.
 41. 23 K. Marx St.
 42. 4 K. Marx St.
 43. 6 K. Marx St.
 44. 8 K. Marx St.
 45. 17 K. Marx St.
 46. 18 Volodarsky St.
 47. 5 Kazarmenny Lane
 48. 5a Kazarmenny Lane
 49. 27 Komsomolskaya St.
 50. 33 Komsomolskaya St.
 51. 18 K. Marx St.
 52. 16 Krasnoarmeyskaya St.
 53. 34 Krasnoarmeyskaya St.
 54. 2 Pervomayskaya St.
 55. 4 Pervomayskaya St.
 56. 6 Pervomayskaya St.
 57. 8 Pervomayskaya St.
 58. 10 Pervomayskaya St.
 59. 4a Pervomayskaya St.
 60. 6a Pervomayskaya St.
 61. 8a Pervomayskaya St.
June 2023
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Яндекс.Метрика