Hot telephone line:
+375 17 380-26-87
(Monday-Friday from 9:00 to 13:00, Saturday from 9:00 to 12:00)

Full name Telephone Address
POTYAGEVICH
Victor Aleksandrovich
+ 375 (29) 6947266 Rokossovsky Ave 109, 121, 127, 131, 133, 97;
Malinin st 8, 10, 12
OGURTSOV
Alexander Aleksandrovich
+ 375 (29) 6947265 Rokossovsky Ave 115, 117, 125, 129, 119;
Malinin st 14
VOYTESHONOK
Vadim Victorovich
+ 375 (29) 6947262 Plekhanov st  57, 59, 61, 63, 65, 71; Rokossovsky Ave 89, 99, 111 
ZNAK
Piotr Vladimirovich
+ 375 (29) 6947258 Plekhanov st  53, 55, 67, 69, 73, 75, 79, 81;
PETROVICH
Alexander Aleksandrovich
+ 375 (29) 6947268 Plekhanov st  83, 85; Rokossovsky Ave  81, 83, 87, 91
ZHIDOVICH
Denis Robertovich
+ 375 (29) 6947260 Rokossovsky Ave 85, 101, 103, 107, 105
VRUBLEVSKY
Sergey Iosifovich
+ 375 (29) 6947261 Rokossovsky Ave 113, 113/3, 113/4, 135, 137, 141, 153
RAPNITSKIY
Sergey Grigoryevich
+ 375 (29) 6947263 Rokossovsky Ave 113/2, 123, 139, 143, 145, 147, 149
RAPNITSKY
Sergey Grigoryevich
+ 375 (29) 6947263 Rokossovsky Ave 113/2, 123, 139, 143, 145, 147, 149
LETYUSHOV
Alexander Vladimirovich
+ 375 (29) 6946835 Malinin st 30, 34
SHABAN
Alexander  Ivanovich
+ 375 (29) 6947041 Malinin st 26а; Yakubov St 4, 6, 22
PAPKOVSKIY
Pavel Petrovich
+ 375 (29) 6947172 Yakubov st 28, 30
BOKHAN
Victor Victorovich
+ 375 (29) 6947184 Yakubov st 18, 16, 24; Rokossovsky Ave  140
KRIVALTSEVICH
Vladimir  Nikolayevich
+ 375 (29) 6947185 Rokossovsky Ave 144, 148, 162, 170
KOROSTELEV
Ivan Veleryevich
+ 375 (29) 6947186 Rokossovsky Ave 130, 132, 150, 160, 164
GREK
Yuriy Ivanovich
+ 375 (29) 6947187 Rokossovsky Ave 114, 136, 142, 152
YAKOVCHIK
Ivan Aleksandrovich
+ 375 (29) 6947219 Rokossovsky Ave 146, 154, 156, 158, 166
SELIVONCHIK
Victor Konstantinovich
+ 375 (29) 6947246 Yakubov st  48/4; Plekhanov st  111, 121, 123
ZAYTSEV
Vladimir Nikolayevich
+ 375 (29) 6947254 Yakubov st  48/3, 52, 48/2; Plekhanov st  115, 117, 119, 125
MATYLEVICH
Vladimir  Stefanovich
+ 375 (29) 6947256 Yakubov st 32, 40, 38, 36, 48/1
PUKSHTO
Igor Cheslavovich
+ 375 (29) 6947253 Plekhanov st  97/2, 97/3, 97/4, 97/5, 105;
Rokossovsky Ave 82, 94, 98, 100
MILASHEVSKIY
Victor Ivanovich
+ 375 (29) 6010227 Rokossovsky Ave  84, 104, 106, 108, 112, 126, 124
FILANOBICH
Vitaliy Arkadyevich
+ 375 (29) 6010226 Rokossovsky Ave 88, 96, 102, 110, 116, 118, 120/1, 120/2, 122
NEDELCHIK
Dmitriy Nikolayevich
+ 375 (29) 6947253 Plekhanov st  93, 95, 97, 101, 103; Rokossovsky Ave 90,92
May 2019
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Яндекс.Метрика